Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 18 czerwca 2015 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "MORSY BEZ GRANIC, POWRÓT DO NATURY"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000529799

NIP

9662094826

REGON

360000060

Data rejestracji

31 października 2014 r.

Adres siedziby

Matejki 19, 18-100 Łapy, Polska

Cel działania

1) promowanie kultury fizycznej, sportu i morsowania wśród wszystkich osób w tym także niepełnosprawnych, 2) promowanie kultury fizycznej i sportu uprawianego w warunkach naturalnych i w kontakcie z naturą, 3) promowanie zdrowego i zgodnego z naturą stylu życia, 4) promowanie idei i praktyki używania ekstremalnych temperatur do polepszania kondycji organizmu ludzkiego, 5) organizacja, finansowanie i prowadzenie badań nad naturalnymi metodami leczenia organizmu ludzkiego, oraz promowanie stosowania takich metod ze szczególnym uwzględnieniem kriolecznictwa, długoterminowego morsowania, dendroterapii, ziołoterapii jak też innych terapii naturalnych, 6) utworzenie i prowadzenie ośrodka naukowo-badawczo-leczniczego "Morsy bez granic, powrót do natury" w puszczy białowieskiej, bądź na terenie przylegającym do niej, 7) organizacja i finansowanie zawodów sportowych w Polsce i za granicą, 8) organizacja i finansowanie treningów, zgrupowań i zakupów wyposażenia reprezentacji sportowych na zawody krajowe i zagraniczne, w tym olimpiady, 9) promocja zdrowia, w szczególności poprzez organizowanie przedsięwzięć na rzecz promowania i organizowania badań profilaktycznych i naukowych, 10)integracja środowisk morsowych, 11)włączanie społeczne osób wykluczonych oraz niepełnosprawnych przez sport i morsowanie, 12)przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży, 13)przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowane stanem zdrowia psychicznego bądź fizycznego, 14)wspieranie działań organizacji mających podobne cele.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu fundacji reprezentuje fundację jednoosobowo

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY