Nazwa pełna

"ARSANIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000048016

NIP

4980152180

REGON

277662077

Adres siedziby

Obwodowa 17, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 października 2001 r.

Kapitał zakładowy

239,7 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypaku gdy zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest jedyny członek zarządu. W przypadku gdy zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie o ile wartość prawa lub zobowiązania trzykrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego. W innym wypadku ,do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 31 października 2001 r.

  Wartość udziałów

  122,4 tys. zł

  Liczba udziałów

  2040

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 czerwca 2017 r.

  Wartość udziałów

  59,2 tys. zł

  Liczba udziałów

  986

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 czerwca 2017 r.

  Wartość udziałów

  58,1 tys. zł

  Liczba udziałów

  969

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

328,1 tys. zł

2022 r.

290,2 tys. zł

2021 r.

10,9 mln zł

2020 r.

5 mln zł

2019 r.

285,9 tys. zł

2018 r.

1,2 mln zł

2017 r.

285,3 tys. zł

2016 r.

298,2 tys. zł

2015 r.

245 tys. zł

2014 r.

4,8 mln zł

2013 r.

9,1 mln zł

2012 r.

86,4 tys. zł

2011 r.

685,8 tys. zł

2010 r.

23,7 tys. zł

2009 r.

4 tys. zł

2006 r.

14,2 tys. zł

2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
14,2 tys. zł 4 tys. zł 23,7 tys. zł 685,8 tys. zł 86,4 tys. zł 9,1 mln zł 4,8 mln zł 245 tys. zł 298,2 tys. zł 285,3 tys. zł 1,2 mln zł 285,9 tys. zł 5 mln zł 10,9 mln zł 290,2 tys. zł 328,1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

3 mln zł

874,8 tys. zł

2007 - 2013

1

545,5 tys. zł

348,3 tys. zł

Łącznie

3

3,6 mln zł

1,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001