Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

3 mln zł

874,8 tys. zł

2007 - 2013

1

545,5 tys. zł

348,3 tys. zł

Łącznie

3

3,6 mln zł

1,2 mln zł