Pozostała produkcja wyrobów

1 483

Liczba organizacji

1,5 mld zł

Kapitalizacja

6,1 lat

Średni wiek organizacji

24,6 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje produkcję różnorodnych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Ponieważ dział ten obejmuje pozostałą działalność produkcyjną, dlatego procesy produkcyjne, materiały wejściowe oraz przeznaczenie produkowanych wyrobów mogą się znacznie różnić, zaś przyjęte kryteria przypisywania podklas do działów nie mają tutaj zastosowania.