Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

2 081

Liczba organizacji

12,2 mld zł

Kapitalizacja

7,3 lat

Średni wiek organizacji

25,4 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje przetwarzanie surowców organicznych i nieorganicznych w wyniku procesów chemicznych w wyroby chemiczne obejmujące:

  • produkcję podstawowych chemikaliów,
  • produkcję pośrednich i finalnych wyrobów chemicznych wytworzonych w wyniku transformacji podstawowych surowców.