Poprzednio

FUNDACJA PRZYSTAŃ W LUBINIE

Nazwa pełna

"FUNDACJA PRZYSTAŃ W ŚCINAWIE"

KRS

0000479296

NIP

6922505585

REGON

022264963

Adres siedziby

Królowej Jadwigi 5, 59-330 Ścinawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

2 października 2013 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych, w przypadku zarządu jednoosobowego składa prezes zarządu, w przypadku zarządu wieloosobowego, składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

31,6 tys. zł

2020 r.

119,4 tys. zł

2019 r.

114,7 tys. zł

2018 r.

72,8 tys. zł

2017 r.

189,4 tys. zł

2016 r.

87,8 tys. zł

2015 r.

93,7 tys. zł

2014 r.

74,7 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
74,7 tys. zł 93,7 tys. zł 87,8 tys. zł 189,4 tys. zł 72,8 tys. zł 114,7 tys. zł 119,4 tys. zł 31,6 tys. zł
Inne dane

Adres www

FUNDACJA_PRZYSTAN@WP.PL

Adres e-mail

WWW.FUNDACJA-PRZYSTAN.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013