Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 26 września 2018 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE INSTYTUT CHIŃSKI

KRS

0000357772

NIP

5252490727

REGON

142598243

Adres siedziby

Szpitalna 1 / 22, 00-020 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

31 maja 2010 r.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010