Poprzednio

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-ŚWIDNIK

Nazwa pełna

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-ŚWIDNIK" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000028780

NIP

7130005502

REGON

004207330

Adres siedziby

Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

17 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

137,4 mln zł

Kapitał wpłacony

137,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie prezesa zarządu spółki albo wiceprezesa zarządu spółki z członkiem zarządu albo współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

  Obywatelstwo

  🇮🇹

  Rezydencja

  🇮🇹

Jedyny akcjonariusz
 • Całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
 • Od 17 lipca 2019 r.

Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

15,8 mln zł

2018 r.

5,4 tys. zł

2017 r.

80,2 tys. zł

2016 r.

10,2 mln zł

2015 r.

7,6 tys. zł

2014 r.

25,6 tys. zł

2011 r.

903,7 tys. zł

2010 r.

49 mln zł

2009 r.

1,7 tys. zł

2008 r.

340,3 tys. zł

2007 r.

23,4 mln zł

2006 r.

6,9 mln zł

2005 r.

8,2 mln zł

2004 r.

47,7 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2014
2015
2016
2017
2018
2019
47,7 mln zł 8,2 mln zł 6,9 mln zł 23,4 mln zł 340,3 tys. zł 1,7 tys. zł 49 mln zł 903,7 tys. zł 25,6 tys. zł 7,6 tys. zł 10,2 mln zł 80,2 tys. zł 5,4 tys. zł 15,8 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

49,7 mln zł

25,9 mln zł

2007 - 2013

2

79,6 mln zł

28,3 mln zł

Łącznie

4

129,3 mln zł

54,2 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.PZL.SWIDNIK.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2083 SĄD REJONOWY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014