Nazwa pełna

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-ŚWIDNIK" SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000028780

NIP

7130005502

REGON

004207330

Data rejestracji

17 lipca 2001 r.

Adres siedziby

Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

137.4 mln zł

Kapitał wpłacony

137.4 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych I podobnych maszyn

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja złączy I śrub

 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych I elementów napędowych

 • Naprawa I konserwacja statków powietrznych I statków kosmicznych

 • Dystrybucja energii elektrycznej

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Produkcja sprzętu I wyposażenia do napędu hydraulicznego I pneumatycznego

 • Przesyłanie energii elektrycznej

 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

 • Produkcja instrumentów I przyrządów pomiarowych, kontrolnych I nawigacyjnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie prezesa zarządu spółki albo wiceprezesa zarządu spółki z członkiem zarządu albo współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
 • Od 22 lipca 2010 r.

Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2083 SĄD REJONOWY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014