Poprzednio

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-ŚWIDNIK

Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 17.06.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 25.06.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 05.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 09.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 06.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 01.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 08.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 10.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 27.05.2013

  01. 01. 2012 r. -31. 12. 2012 r.

 • 13.07.2012

  01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 12.07.2011

  01. 01. 2010-31. 12. 2010 r.

 • 06.07.2010

  Za rok obrotowy 2009

 • 02.07.2009

  2008 rok

 • 19.06.2008

  01. 01. 2007r. - 31. 12. 2007r.

 • 05.07.2007

  Za rok obrotowy 2006

 • 04.07.2006

  01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 16.06.2005

  2004r

 • 07.07.2004

  Za rok obrotowy 2003

 • 17.07.2003

  Za rok obrotowy 2002

 • 13.06.2002

  Za rok 2001

 • 16.07.2001

  Za rok obrotowy 2000

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 02012 r. -31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010 r.

 • Za rok obrotowy 2009

 • 2008 rok

 • 01. 01. 2007r. - 31. 12. 2007r.

 • Za rok obrotowy 2006

 • 01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 2004r

 • Za rok obrotowy 2003

 • Za rok obrotowy 2002

 • Za rok 2001

 • Za rok 2000

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 02012 r. -31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010 r.

 • Za rok obrotowy 2009

 • 2008 rok

 • 01. 01. 2007r. - 31. 12. 2007r.

 • Za rok obrotowy 2006

 • 01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 2004r

 • Za rok obrotowy 2003

 • Za rok obrotowy 2002

 • Za rok 2001

 • Za rok obrotowy 2000

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 02012 r. -31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010 r.

 • Za rok obrotowy 2009

 • 2008 rok

 • 01. 01. 2007r. - 31. 12. 2007r.

 • Za rok obrotowy 2006

 • 01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 2004r

 • Za rok obrotowy 2003

 • Za rok obrotowy 2002

 • Za rok 2001

 • Za rok 2000

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 17.06.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 25.06.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 05.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 09.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 06.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 01.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 08.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 10.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 13.07.2012

  01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 12.07.2011

  01. 01. 2010-31. 12. 2010 r.

 • 06.07.2010

  Za rok obrotowy 2009

 • 02.07.2009

  2008 rok

 • 19.06.2008

  01. 01. 2007r. - 31. 12. 2007r.

 • 05.07.2007

  Za rok obrotowy 2006

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010 r.

 • Za rok obrotowy 2009

 • 2008 rok

 • 01. 01. 2007r. - 31. 12. 2007r.

 • Za rok obrotowy 2006

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010 r.

 • Za rok obrotowy 2009

 • 2008 rok

 • 01. 01. 2007r. - 31. 12. 2007r.

 • Za rok obrotowy 2006

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010 r.

 • Za rok obrotowy 2009

 • 2008 rok

 • 01. 01. 2007r. - 31. 12. 2007r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  AKCJE SERII A IMIENNE

  Liczba akcji w serii

  3000000

 • Nazwa serii

  AKCJE SERII B IMIENNE

  Liczba akcji w serii

  548085

 • Nazwa serii

  AKCJE SERII C IMIENNE

  Liczba akcji w serii

  519564

 • Nazwa serii

  AKCJE SERII D IMIENNE

  Liczba akcji w serii

  4335262

 • Nazwa serii

  AKCJE SERII E IMIENNE

  Liczba akcji w serii

  197694

 • Nazwa serii

  ZWYKŁE IMIENNE SERII F

  Liczba akcji w serii

  5139530

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 60 803 646,40 ZŁ