Poprzednio

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-ŚWIDNIK

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

49,7 mln zł

25,9 mln zł

2007 - 2013

2

79,6 mln zł

28,3 mln zł

Łącznie

4

129,3 mln zł

54,2 mln zł