Nazwa pełna

"EWENEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000285293

NIP

1231120934

REGON

141076258

Data rejestracji

25 lipca 2007 r.

Adres siedziby

Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu I wznoszenia budynków I budowli z elementów prefabrykowanych

 • Wykonywanie konstrukcji I pokryć dachowych

 • Budowa dróg kołowych I szynowych

 • Stawianie rusztowań

 • Roboty związane z fundamentowaniem

 • Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych

 • Wykonywanie robót budowlanych murarskich

 • Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 • Produkcja ceramiki budowlanej

 • Produkcja wyrobów betonowych I gipsowych

 • Produkcja gipsowych wyrobów dla budownictwa

 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych I wyposażenia sanitarnego

 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb I szkła

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

 • Leasing finansowy

 • Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność rachunkowo-księgowa

 • Zarządzanie I kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

 • Działalność holdingów

 • Reklama

 • Sprzątanie I czyszczenie obiektów

 • Wydobywanie kamienia

 • Wydobywanie żwiru, piasku I gliny

 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

 • Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Sprzedaż hurtowa półproduktów I odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu

 • Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

 • PREZES ZARZĄDU

Wspólnicy
 • 49 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE NA KWOTĘ 245.000 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 8 kwietnia 2009 r.

  20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH KAŻDY, ŁĄCZNIE NA KWOTĘ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 8 kwietnia 2009 r.

  30 (TRZYDZIESCI) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH KAŻDY, ŁĄCZNIE NA KWOTĘ 150.000 (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007