Nazwa pełna

"EWENEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000285293

NIP

1231120934

REGON

141076258

Data rejestracji

25 lipca 2007 r.

Data ostatniej zmiany

14 grudnia 2018 r.

Adres siedziby

Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu I wznoszenia budynków I budowli z elementów prefabrykowanych

 • Wykonywanie konstrukcji I pokryć dachowych

 • Budowa dróg kołowych I szynowych

 • Stawianie rusztowań

 • Roboty związane z fundamentowaniem

 • Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych

 • Wykonywanie robót budowlanych murarskich

 • Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 • Produkcja ceramiki budowlanej

 • Produkcja wyrobów betonowych I gipsowych

 • Produkcja gipsowych wyrobów dla budownictwa

 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych I wyposażenia sanitarnego

 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb I szkła

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

 • Leasing finansowy

 • Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność rachunkowo-księgowa

 • Zarządzanie I kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

 • Działalność holdingów

 • Reklama

 • Sprzątanie I czyszczenie obiektów

 • Wydobywanie kamienia

 • Wydobywanie żwiru, piasku I gliny

 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

 • Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Sprzedaż hurtowa półproduktów I odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu

 • Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

 • PREZES ZARZĄDU

Wspólnicy
 • 49 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE NA KWOTĘ 245.000 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 8 kwietnia 2009 r.

  20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH KAŻDY, ŁĄCZNIE NA KWOTĘ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 8 kwietnia 2009 r.

  30 (TRZYDZIESCI) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH KAŻDY, ŁĄCZNIE NA KWOTĘ 150.000 (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007