Nazwa pełna

"EKO - BIOMASA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000262648

NIP

6551907621

REGON

260109698

Adres siedziby

27, 28-133 Biechów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 sierpnia 2006 r.

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Kapitał zakładowy

1,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przy zarządzie jednoosobowym do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu jednoosobowo a przy zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 25 sierpnia 2006 r.

  Wartość udziałów

  630 tys. zł

  Liczba udziałów

  600

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 sierpnia 2006 r.

  Wartość udziałów

  420 tys. zł

  Liczba udziałów

  400

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

7,6 mln zł

2021 r.

26,3 tys. zł

2020 r.

1,8 mln zł

2019 r.

327,1 tys. zł

2018 r.

552,1 tys. zł

2017 r.

1,7 mln zł

2016 r.

25,2 tys. zł

2015 r.

888,2 tys. zł

2014 r.

522 tys. zł

2013 r.

1,3 mln zł

2012 r.

57,2 tys. zł

2011 r.

72,6 tys. zł

2010 r.

1 mln zł

2009 r.

202,1 tys. zł

2008 r.

1,3 mln zł

2007 r.

48 tys. zł

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
48 tys. zł 1,3 mln zł 202,1 tys. zł 1 mln zł 72,6 tys. zł 57,2 tys. zł 1,3 mln zł 522 tys. zł 888,2 tys. zł 25,2 tys. zł 1,7 mln zł 552,1 tys. zł 327,1 tys. zł 1,8 mln zł 26,3 tys. zł 7,6 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

5,7 mln zł

2,4 mln zł

2007 - 2013

4

7,1 mln zł

2,1 mln zł

Łącznie

8

12,8 mln zł

4,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009