Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

5,7 mln zł

2,4 mln zł

2007 - 2013

4

7,1 mln zł

2,1 mln zł

Łącznie

8

12,8 mln zł

4,5 mln zł