Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

370

Liczba organizacji

65,4 mln zł

Kapitalizacja

6,2 lat

Średni wiek organizacji

20,8 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • wytwarzanie drewna okrągłego do dalszego przerobu,
  • pozyskiwanie i zbieranie dziko rosnących produktów leśnych,
  • wytwarzanie produktów używanych w postaci nieprzetworzonej lub przetworzonych w niewielkim stopniu, takich jak: drewno opałowe, węgiel drzewny, zrębki lub drewno okrągłe (np. stojaki kopalniane, żerdzie itp.),
  • urządzanie lasu,
  • utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych,
  • działalność z zakresu nasiennictwa i selekcji leśnej,
  • zagospodarowanie i ochronę lasu,
  • przystosowywanie, utrzymanie i wykorzystanie zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu,
  • działalność usługową związaną z leśnictwem.

Działania te mogą być wykonywane w lasach naturalnych lub zasadzonych.

Dział ten nie obejmuje:

  • dalszej obróbki drewna związanej z jego piłowaniem i heblowaniem, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 16.