Nazwa pełna

APTIV SERVICES POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000015189

NIP

6840001364

REGON

370218494

Adres siedziby

Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

28 maja 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

276,1 mln zł

Kapitał wpłacony

276,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów łącznie

 • Od 1 grudnia 2004 r.

  PREZES ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

7 września 2009 r.

DKK-60/2009

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 1 grudnia 2004 r.

  PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA)

 • Od 14 lipca 2006 r.

  PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA)

 • Od 10 lutego 2014 r.

  PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA)

 • Od 22 lipca 2019 r.

  PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA)

 • Od 25 czerwca 2021 r.

  PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA)

 • Od 7 października 2021 r.

  PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA)

 • Od 7 października 2021 r.

  PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA)

 • Od 7 lutego 2022 r.

  PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA)

 • Od 21 grudnia 2022 r.

  PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA)

 • Od 21 grudnia 2022 r.

  PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA)

Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

213,9 tys. zł

2019 r.

42,2 mln zł

2018 r.

5,7 mln zł

2017 r.

33,2 mln zł

2015 r.

19,6 tys. zł

2014 r.

7,9 tys. zł

2013 r.

13,8 mln zł

2012 r.

66,7 tys. zł

2011 r.

1,2 mln zł

2010 r.

1,3 mln zł

2009 r.

3,9 mln zł

2008 r.

1,1 mln zł

2007 r.

10,1 tys. zł

2006 r.

574,5 tys. zł

2005 r.

13 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
13 tys. zł 574,5 tys. zł 10,1 tys. zł 1,1 mln zł 3,9 mln zł 1,3 mln zł 1,2 mln zł 66,7 tys. zł 13,8 mln zł 7,9 tys. zł 19,6 tys. zł 33,2 mln zł 5,7 mln zł 42,2 mln zł 213,9 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

193,2 mln zł

81,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 504 SĄD REJONOWY - SĄD GOSPODARCZY WYDZIAŁ V W KROSNIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000