Poprzednio

DELPHI POLAND

Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 23.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 11.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 12.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 12.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 28.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 18.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 08.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 10.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 16.07.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 09.07.2012

  01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 19.07.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 30.07.2010

  01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 13.08.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 17.07.2008

  01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 22.06.2007

  01. 01. 2006-31. 12. 2006

 • 06.07.2006

  01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 06.07.2005

  01. 01. 2004 rok - 31. 12. 2004 rok

 • 27.10.2004

  01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 03.10.2003

  01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 29.03.2002

  01. 01. 2001-31. 12. 2001

 • 31.03.2001

  01. 01. - 31. 12. 2000r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006-31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 rok - 31. 12. 2004 rok

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001-31. 12. 2001

 • Rok obrotowy 2000

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006-31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 rok - 31. 12. 2004 rok

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001-31. 12. 2001

 • Rok obrotowy 2000

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006-31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 rok - 31. 12. 2004 rok

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001-31. 12. 2001

 • 01. 01. - 31. 12. 2000r.

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 18.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 29.05.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 23.10.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA D

  Liczba akcji w serii

  44557300

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  28359156

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA F

  Liczba akcji w serii

  65150252

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 1 050 111 624,00 ZŁ

 • 100 373 988,00 ZŁ