Odpis z KRS organizacji

Zwraca plik PDF z aktualnym lub pełnym odpisem KRS organizacji o danym id (numerze KRS lub NIP).

GET https://rejestr.io/api/v2/org/{id}/krs-odpisy

Uwagi:

  • Wymagany plan: Odpis aktualny wymaga planu abonamentowego Rejestr.io Premium lub wyższego, a odpis pełny planu Rejestr.io Biznes.
  • Aktualność odpisu: Plik odpisu pochodzi z jednego z ostatnich 30 dni kalendarzowych. Zatem, jeśli wpis organizacji w KRS był aktualizowany bardzo niedawno, pobrany odpis może jeszcze nie uwzględniać tej aktualizacji.
  • Format odpowiedzi (PDF/JSON): To zapytanie API może zwrócić odpowiedź w formacie PDF (plik odpisu) lub JSON (jeśli wystąpi błąd).
  • Organizacje wykreślone: Takie organizacje nie posiadają odpisu aktualnego, zatem w przypadku zapytania o niego API zwróci błąd 404 (Not Found). Można natomiast pobierać dla nich odpisy pełne.

Obsługiwane parametry GET

id
string ^([0-9]{1,10})|(nip[0-9]{10})$

Id organizacji: albo numer KRS (np. 12345 lub 0000012345), albo NIP organizacji poprzedzony słowem "nip" (np. nip1234567890).

typ
string
wartości: aktualny, pelny
domyślnie: aktualny

Typ pobieranego odpisu: aktualny lub pelny.

Odpowiedź

Poprawna odpowiedź jest plikiem PDF zawierającym aktualny lub pełny odpis z KRS organizacji.