Stan konta API

Zwraca aktualny stan konta API w PLN, z dokładnością czasową do paru minut.

Uwaga: ta operacja jest darmowa, czyli nie powoduje zmniejszenia stanu konta.

GET https://rejestr.io/api/v2/konto/stan

Odpowiedź

Poprawna odpowiedź jest liczbą wyrażającą stan konta API w PLN.