Lista dokumentów finansowych organizacji

Pobieranie listy dokumentów finansowych w KRS dla organizacji.

GET https://rejestr.io/api/v2/org/{id}/krs-dokumenty

Uwaga: to żądanie API wymaga planu abonamentowego Rejestr.io Premium lub wyższego.

Obsługiwane parametry GET

id
string ^([0-9]{1,10})|(nip[0-9]{10})$

Id organizacji: albo numer KRS (np. 12345 lub 0000012345), albo NIP organizacji poprzedzony słowem "nip" (np. nip1234567890).

Odpowiedź

Poprawna odpowiedź jest tablicą obiektów o następujących kluczach:

data_start
string

Data początkowa okresu rozliczeniowego, którego dotyczą wszystkie zawarte w tym zbiorze dokumenty.

data_koniec
string

Data końcowa okresu rozliczeniowego, którego dotyczą wszystkie zawarte w tym zbiorze dokumenty.

Uwaga: ta data jest włączna, czyli zalicza się do tego okresu rozliczeniowego.

dokumenty
array

Lista dokumentów w tym zbiorze.

Lista obiektów o następujących kluczach:

czy_ma_json
boolean

Czy dokument może być pobrany w formacie JSON (poza zawsze dostępnym formatem PDF).

id
integer

Id dokumentu, do użycia w zapytaniu "Pobierz dokument finansowy KRS organizacji".

nazwa
string

Nazwa dokumentu, np. "bilans", "rachunek zysków i strat", itp.