Lista wpisów do KRS dla organizacji

Pobieranie listy informacji o wpisach do KRS dla danej organizacji.

GET https://rejestr.io/api/v2/org/{id}/krs-wpisy

Obsługiwane parametry GET

id
string ^([0-9]{1,10})|(nip[0-9]{10})$

Id organizacji: albo numer KRS (np. 12345 lub 0000012345), albo NIP organizacji poprzedzony słowem "nip" (np. nip1234567890).

Odpowiedź

Poprawna odpowiedź jest tablicą obiektów o następujących kluczach:

numer
integer

Numer porządkowy wpisu. Każda organizacja ma wpisy numerowane w sekwencji 1, 2, 3, ..

sygnatura
string

Sygnatura wpisu.

data
string

Data kiedy dokonano wpisu, w formacie RRRR-MM-DD.

data_obowiazywania_ostatnia
string

Ostatnia data w której obowiązywał stan z wpisu, w formacie RRRR-MM-DD. Zazwyczaj jest to data poprzedzająca datę następnego wpisu. Np. jeśli kolejny wpis ma datę "2000-01-23", to ten wpis będzie miał data_obowiazywania_ostatnia jako "2000-01-22". Jeśli wpis jest wciąż aktualny, to pole ma wartość null.

sad
string

Sąd gdzie dokonano wpisu.