Dane osoby

Zwraca aktualne dane o osobie występującej w KRS.

GET https://rejestr.io/api/v2/osoby/{id}

Obsługiwane parametry GET

id
integer int64

Id osoby

Odpowiedź

Poprawna odpowiedź jest obiektem o następujących kluczach:

id
integer

Id osoby.

tozsamosc
object

Dane o osobie.

Obiekt o następujących kluczach:

data_urodzenia
string

Data urodzin, w formacie RRRR-MM-DD.

Uwaga: aby ta dana została zwrócona, konieczne jest posiadanie abonamentu Rejestr.io Premium lub wyższego.

drugie_imiona
string

Imiona poza pierwszym.

imie
string

Pierwsze imię.

imiona_i_nazwisko
string

Wszystkie imiona i nazwisko.

nazwisko
string
plec
string

Płeć.

krs_powiazania_liczby
object

Liczby powiązań tej osoby z organizacjami w KRS, oraz liczby powiązanych organizacji.

Obiekt o następujących kluczach:

aktualne
integer

Liczba powiązań występujących aktualnie.

Uwaga: osoba może mieć więcej niż jedno powiązanie z daną organizacją, np. jako wspólnik oraz jako członek zarządu. Każde z nich jest tutaj liczone osobno.

aktualne_organizacje
integer

Liczba organizacji, z którymi ta osoba ma obecnie powiązania z KRS.

Może różnić się od liczby wszystkich aktualnych powiązań gdy pomiędzy tą osobą a co najmniej jedną organizacją występuje wiele powiązań różnych typów.

przeszle
integer

Liczba powiązań występujących w przeszłości a nie występujących aktualnie.

Uwaga: osoba może mieć więcej niż jedno powiązanie z daną organizacją, np. jako wspólnik oraz jako członek zarządu. Każde z nich jest tutaj liczone osobno.

typ
string

Typ obiektu, zawsze przybierający jedną wartość (osoba).