Zaawansowane dane organizacji

Zwraca dane z podanego rozdziału KRS dla organizacji do podanym id (numerze KRS lub NIP).

GET https://rejestr.io/api/v2/org/{id}/krs-rozdzialy/{rozdzial}

Uwaga: rozdziały oddzialy, zobowiazania i przeksztalcenia wymagają planu Rejestr.io Premium lub wyższego.

Obsługiwane parametry GET

id
string ^([0-9]{1,10})|(nip[0-9]{10})$

Id organizacji: albo numer KRS (np. 12345 lub 0000012345), albo NIP organizacji poprzedzony słowem "nip" (np. nip1234567890).

nr_wpisu
integer

Numer wpisu do KRS, według którego zwracane są dane rozdziału.

Zwracane pola mają wartości ze stanu organizacji po dokonaniu wpisu do KRS o numerze takim jaka jest wartość niniejszego parametru.

Uwaga: użycie tego parametru wymaga planu Rejestr.io Premium lub wyższego.

rozdzial
string ^(ogolny|oddzialy|akcje|wzmianki|zobowiazania|przeksztalcenia)$

Jeden z sześciu dostępnych rozdziałów KRS:

 • ogolny
 • oddzialy
 • akcje
 • wzmianki
 • zobowiazania
 • przeksztalcenia.

Odpowiedź

Poprawna odpowiedź jest obiektem o kluczach odpowiadającym polom dostępnym dla wybranego rozdziału.

Struktura pól

Pola zwracane przez zapytanie o dane z rozdziałów KRS mogą mieć formę prostą lub grupową.

Przykład pola w formie prostej:

"nazwa_krotka": {
  "_wartosc": "EXAMPLEX POLSKA",
  "_zakres": {
    "wpis_wprowadzajacy_numer": 7,
    "wpis_wprowadzajacy_data": "2010-02-03"
  }
}

Powyższy format pola zawiera:

 • nazwę pola (tu: nazwa_krotka)
 • aktualną wartość pola (tu: EXAMPLEX POLSKA)
 • informację od kiedy ta wartość jest obowiązująca (tu: od wpisu do KRS nr 7, z dnia 2010-02-03)

Przykład pola w formie grupowej:

"przedmiot_pozostalej_dzialalnosci_przedsiebiorcy": {
  "_podobiekty": {
    "3": {
      "_wartosc": {
        "symbol": [
          "46",
          null,
          null
        ],
        "opis": "Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi"
      },
      "_zakres": {
        "wpis_wprowadzajacy_numer": 1,
        "wpis_wprowadzajacy_data": "2011-03-04"
      }
    },
    "6": {
      "_wartosc": {
        "symbol": [
          "46",
          "90",
          "Z"
        ],
        "opis": "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana"
      },
      "_zakres": {
        "wpis_wprowadzajacy_numer": 5,
        "wpis_wprowadzajacy_data": "2012-04-05"
      }
    },
    "7": {
      "_wartosc": {
        "symbol": [
          "46",
          "61",
          "Z"
        ],
        "opis": "Sprzedaż hurtowa maszyn I urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia"
      },
      "_zakres": {
        "wpis_wprowadzajacy_numer": 5,
        "wpis_wprowadzajacy_data": "2012-04-05"
      }
    }
  },
  "_wartosc": {
    "podobiekty": [
      3,
      6,
      7
    ],
    "podobiekty_liczba_aktualnych": 3,
    "podobiekty_liczba_wszystkich": 7
  },
  "_zakres": {
    "wpis_wprowadzajacy_numer": 5,
    "wpis_wprowadzajacy_data": "2012-04-05"
  }
}


Powyższy format pola zawiera:

 • nazwę pola (tu: przedmiot_pozostalej_dzialalnosci_przedsiebiorcy)
 • podstrukturę _podobiekty zawierającą aktualne pola podrzędne; każde z nich może być w formacie prostym lub grupowym (tu: format prosty); każde z nich ma numer porządkowy (tu: 3, 6, 7)
 • wartość pola (w strukturze _wartosc), która jest listą numerów porządkowych pól podrzędnych aktualnych na dzisiaj (podobiekty, tu: 3, 6, 7)
 • liczbę aktualnych pól podrzędnych (podobiekty_liczba_aktualnych, tu: 3) oraz wszystkich, w tym historycznych, pól podrzędnych (podobiekty_liczba_wszystkich, tu: 7)
 • informację od kiedy ta wartość, czyli konkretna lista pól podrzędnych, jest obowiązująca (tu: od wpisu do KRS nr 5, z dnia 2012-04-05); uwaga: niektóre z pól podrzędnych mogły być dodane przez wcześniejszy wpis (tu: pole nr 3, dodane we wpisie do KRS nr 1)

Pola dostępne w rozdziale 'ogolny'

adres

Adres

cel_dzialania

Cel działania

czas_na_jaki_zostala_utworzona_organizacja

Czas na jaki została utworzona organizacja

czy_obligatoriusze_maja_prawo_do_udzialu_w_zysku

Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku

czy_umowa_przyznaje_uprawnienia_niewynikajace_z_akcji

Czy umowa przyznaje uprawnienia indywidualne określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

czy_przedsiebiorca_prowadzi_dzialalnosc_gospodarcza_z_innymi_podmiotami

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami

czy_statut_przyznaje_uprawnienia_osobiste_okreslonym_akcjonariuszom

Czy statut przynaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom

czy_wspolnik_moze_miec

Czy wspólnik może mieć: jeden udział lub większą liczbę udziałów

czy_zarzad_lub_rada_administrujaca_sa_upowaznieni_do_emisji_warrantow_subskrypcyjnych

Czy zarząd lub rada administrująca, są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych

czy_zlozono_plan

Czy złożono plan przeniesienia siedziby

dane_czlonkow_europejskiego_zgrupowania_interesow_gospodarczych.czy_czlonek_ma_ograniczona_zdolnosc

Dane członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - czy członek ma ograniczoną zdolność do podejmowania czynności prawnych

dane_czlonkow_europejskiego_zgrupowania_interesow_gospodarczych.czy_czlonek_pozostaje_w_zwiazku_malzenskim

Dane członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - czy członek pozostaje w związku małżeńskim

dane_czlonkow_europejskiego_zgrupowania_interesow_gospodarczych.czy_istenija_klauzule_zwlaniajace_czlonka

Dane członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - czy istnieją klauzule zwalniające członka

dane_czlonkow_europejskiego_zgrupowania_interesow_gospodarczych.czy_powstala_rozdzielnosc_majatkowa_miedzy_malzonkami

Dane członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami

dane_czlonkow_europejskiego_zgrupowania_interesow_gospodarczych.czy_zostala_zawarta_malzenska_umowa_majatkowa

Dane członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa

dane_czlonkow_europejskiego_zgrupowania_interesow_gospodarczych.forma_prawna

Dane członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - forma prawna

dane_czlonkow_europejskiego_zgrupowania_interesow_gospodarczych.organization

Dane członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - informacje o organizacji

dane_czlonkow_europejskiego_zgrupowania_interesow_gospodarczych.oznaczenie_panstwa_nazwa_rejestru

Dane członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - oznaczenie państwa, nazwa rejestru

dane_czlonkow_europejskiego_zgrupowania_interesow_gospodarczych.person

Dane członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - informacje o osobie

dane_czlonkow_europejskiego_zgrupowania_interesow_gospodarczych.siedziba

Dane członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - siedziba

dane_jedynego_akcjonariusza.czy_wspolnik_posiada_calosc_akcji_spolki

Dane jedynego akcjonariusza - czy wspólnik posiada całość akcji spółki

dane_jedynego_akcjonariusza.organization

Dane jedynego akcjonariusza - informacje o organizacji

dane_jedynego_akcjonariusza.person

Dane jedynego akcjonariusza - informacje o osobie

dane_komplementariuszy.czy_komplementariusz_ma_ograniczona_zdolnosc_do_czynnosci_prawnych

Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych

dane_komplementariuszy.czy_powstala_rozdzielnosc_majatkowa_miedzy_malzonkami

Dane komplementariuszy - czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami

dane_komplementariuszy.czy_wspolnik_pozostaje_w_zwiazku_malzenskim

Dane komplementarisuzy - czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim

dane_komplementariuszy.czy_zostala_zawarta_malzenska_umowa_majatkowa

Dane komplementariuszy - czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa

dane_komplementariuszy.organization

Dane komplementariuszy - informacje o organizacji

dane_komplementariuszy.person

Dane komplementariuszy - informacje o osobie

dane_o_poprzedniej_rejestracji_zgrupowania_w_innym_panstwie

Informacja o poprzedniej rejestracji zgrupowania w innym państwie

dane_o_wczesniejszej_rejestracji

Informacja o wcześniejszej rejestracji

dane_partnerow.czy_partner_ma_ograniczona_zdolnosc_do_czynnosci_prawnych

Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych

dane_partnerow.czy_partner_ponosi_odpowiedzialnosc

Czy partner ponosi odpowiedzialność

dane_partnerow.czy_powstala_rozdzielnosc_majatkowa_miedzy_malzonkami

Dane partnerów - czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami

dane_partnerow.czy_wspolnik_pozostaje_w_zwiazku_malzenskim

Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim

dane_partnerow.czy_zostala_zawarta_malzenska_umowa_majatkowa

Dane partnerów - czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa

dane_partnerow.person

Dane partnerów - informacje o osobie

dane_pelnomocnika.organization

Dane pełnomocnika uprawnionego do działania w zakresie działalności przedsiębiorstwa zagranicznego - informacje o organizacji

dane_pelnomocnika.person

Dane pełnomocnika uprawnionego do działania w zakresie działalności przedsiębiorstwa zagranicznego - informacje o osobie

dane_pelnomocnika.zakres_umocowania

Dane pełnomocnika uprawnionego do działania w zakresie działalności przedsiębiorstwa zagranicznego - zakres umocowania

dane_wspolnikow.czy_jest_w_tym_wklad_niepieniezny

Dane wspólników - czy jest wkład niepieniężny

dane_wspolnikow.czy_powstala_rozdzielnosc_majatkowa_miedzy_malzonkami

Dane wspólników - czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami

dane_wspolnikow.czy_wspolnik_jest_komandytariuszem

Informacja czy wspólnik jest komandytariuszem

dane_wspolnikow.czy_wspolnik_ma_ograniczona_zdolnosc_do_czynnosci_prawnych

Informacja czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych

dane_wspolnikow.czy_wspolnik_posiada_calosc_akcji_spolki

Informacja czy wspólnik posiada całość akcji spółki

dane_wspolnikow.czy_wspolnik_pozostaje_w_zwiazku_malzenskim

Informacja czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim

dane_wspolnikow.czy_zostala_zawarta_malzenska_umowa_majatkowa

Dane wspólnika - czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa

dane_wspolnikow.organization

Dane wspólników - informacje o organizacji

dane_wspolnikow.person

Dane wspólników - informacje o osobie

dane_wspolnikow.posiadane_przez_wspolnika_udzialy

Dane wspólników - informacja o posiadanych przez wspólników udziałach (słownie, bezpośrednio z KRS)

dane_wspolnikow.posiadane_przez_wspolnika_udzialy.cena_udzialu

(Opcjonalnie) Dane wspólników - informacja o posiadanych przez wspólników udziałach - cena jednego udziału (wartość wyliczona z pola słownego)

dane_wspolnikow.posiadane_przez_wspolnika_udzialy.liczba

(Opcjonalnie) Dane wspólników - informacja o posiadanych przez wspólników udziałach - liczba udziałów (wartość wyliczona z pola słownego)

dane_wspolnikow.posiadane_przez_wspolnika_udzialy.wartosc

(Opcjonalnie) Dane wspólników - informacja o posiadanych przez wspólników udziałach - wartość udziałów (wartość wyliczona z pola słownego)

dane_wspolnikow.wartosc_wkladu_umowionego

Dane wspólników - wartość wkładu umówionego

dane_wspolnikow.wklad_wniesiony.czy_jest_to_wklad_niepieniezny

Dane wspólników - informacja czy wkład wniesiony jest wkładem niepieniężnym

dane_wspolnikow.wklad_wniesiony.wartosc_wkladu_wniesionego

Dane wspólników - wartość wkładu wniesionego

dane_wspolnikow.wklad_zwrocony.czy_jest_to_wklad_niepieniezny

Dane wspólników - informacja czy wkład zwrócony jest wkładem niepieniężnym

dane_wspolnikow.wklad_zwrocony.wartosc_wkladu_zwroconego

Dane wspólników - wartość wkładu zwróconego

dane_wspolnikow.wysokosc_sumy_komandytowej

Dane wspólników - wysokość sumy komandytowej

decyzja_wykreslenie_data

Informacja na temat daty decyzji o wykreśleniu z KRS

decyzja_wykreslenie_nazwa_organu

Informacja na temat organu wykreślającego z KRS

decyzja_wykreslenie_numer

Informacja na temat numeru decyzji o wykreśleniu z KRS

dzien_konczacy_pierwszy_rok_obrotowy_za_ktory_nalezy_zlozyc_sprawozdanie_finansowe

Dzień konczący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

email

Adres e-mail

forma_prawna

Forma prawna

informacje_o_udzialach.nazwa_kategorii

Informacja o udziałach - nazwa kategorii

informacje_o_udzialach.wartosc_nominalna_udzialow_tej_samej_kategorii

Informacja o udziałach - wartość nominalna udziałów tej samej kategorii

inne_dane.data_cofniecia_zezwolenia
inne_dane.data_uznania_towarzystwo_za_male_towarzystwo_ubezpieczen_wzajemnych

Data uznania towarzystwa za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

inne_dane.informacja_o_czesciowym_ograniczeniu_zezwolenia_na_prowadzenie_towarzystwa
inne_dane.oznaczenie_dzialu

Oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością towarzystwa ubezpieczeń / reasekuracji

inne_dane.oznaczenie_terytorialne

Oznaczenie terytorialnego zasięgu towarzystwa ubezpieczeń / reasekuracji

komitet_zalozycielski.organization

Komitet założycielski - informacje o organizacji

komitet_zalozycielski.person

Komitet założycielski - informacje o osobie

kurator.data_do_ktorej_ma_dzialac

Data, do której ma działać Kurator

kurator.data_powolania

Data powołania Kuratora

kurator.organization

Kurator - informacje o organizacji

kurator.person

Kurator - informacje o osobie

kurator.podstawa_powolania_i_zakres_dzialania

Podstawa powołania i zakres działania kuratora

kwotowe_okreslenie_czesci_kapitalu_pokrytego

kwotowe określenie części kapitału pokrytego

kwotowe_okreslenie_czesci_kapitalu_wplaconego

Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego

minister_nadzorujacy.name

Nazwa Ministra nadzorującego

minister_nadzorujacy.regon

Numer regon Ministra nadzorującego

nazwa

Nazwa organizacji

nazwa_krotka

Nazwa krótka organizacji

nazwa_rejestru_numer_w_rejestrze_okreslenie_organu_prowadzacego_rejestr

Określeie organu prowadzącego rejestr

nip

Nr NIP

notyfikacja_bris

Notyfikacja BRIS

numer_i_data_decyzji_prezesa_uokik_o_zgodzie_na_koncentracje

Numer i data decyzji Prezesa UOKIK o zgodzie na koncentrację

okreslenie_okolicznosci_powstania

Określenie okoliczności powstania podmiotu

opis_sposobu_powstania_podmiotu

Opis sposobu powstania podmiotu

opp

Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego

organ_nadzoru.dane_osob.organization

Organ nadzoru. Dane osób - informacje o organizacji

organ_nadzoru.dane_osob.person

Organ nadzoru. Dane osób - informacje o osobie

organ_nadzoru.nazwa_organu

Organ nadzoru - nazwa organu

organ_reprezentacji.dane_osob.czy_osoba_wchodzaca_w_sklad_zarzadu_zostala_zawieszona_w_czynnosciach

Organ reprezentacji - informacja czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach

organ_reprezentacji.dane_osob.data_do_jakiej_zostala_zawieszona

Organ reprezentacji - informacja o dacie do jakiej osoba została zawieszona

organ_reprezentacji.dane_osob.funkcja_w_organie

Organ reprezentacji - funkcja osoby w organie

organ_reprezentacji.dane_osob.okreslenie_osoby

Organ reprezentacji - określenie osoby

organ_reprezentacji.dane_osob.organization

Organ reprezentacji - informacje o organizacji

organ_reprezentacji.dane_osob.person

Organ reprezentacji - informacje o osobie

organ_reprezentacji.nazwa_organu_reprezentacji_podmiotu

Organ reprezentacji - nazwa organu reprezentacji podmiotu

organ_reprezentacji.organ_reprezentacji_kwalifikacja_kierownika

Organ reprezentacji - kwalifikacje kierownika

organ_reprezentacji.osoba

Organ reprezentacji - informacje o osobie

organ_reprezentacji.sposob_reprezentacji_podmiotu

Organ reprezentacji - sposób reprezentacji podmiotu

organ_reprezentacji_zagranicznego_przedsiebiorcy.dane_osob.funkcja

Organ reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcy - funkcja

organ_reprezentacji_zagranicznego_przedsiebiorcy.dane_osob.person

Organ reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcy - informacje o osobie

organ_reprezentacji_zagranicznego_przedsiebiorcy.nazwa

Organ reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcy - nazwa

organ_reprezentacji_zagranicznego_przedsiebiorcy.sposob_reprezentacji

Organ reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcy - sposób reprezentacji

organ_sprawujacy_nadzor.name

Organ sprawujący nadzór - nazwa

organ_zalozycielski.name

Organ założycielski - nazwa

organ_zalozycielski.regon

Organ założycielski - numer regon

osoba_pozwolenie.address

Pozwolenie - adres

osoba_pozwolenie.first_names

Pozwolenie - imiona osoby

osoba_pozwolenie.last_name

Pozwolenie - nazwisko osoby

osoba_pozwolenie.name

Pozwolenie - pełne imię i nazwisko osoby

osoby_reprezentujace_zagranicznego_przedsiebiorcy_w_oddziale.funkcja

Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcy - funkcja

osoby_reprezentujace_zagranicznego_przedsiebiorcy_w_oddziale.person

Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcy - informacje o osobie

oznaczenie_pisma_innego_niz_msig_przeznaczonego_do_ogloszen

Oznaczenie pisma innego niż MSIG przeznaczonego do ogłoszeń

panstwo_nazwa_rejestru

Państwo, do którego przeniesiono siedzibę spółki, nazwa rejestru, w którym wpisano spółkę, organ prowadzący rejestr oraz numer w rejestrze

pelnomocnicy.organization

Pełnomocnicy - informacje o organizacji

pelnomocnicy.person

Pełnomocnicy - informacje o osobie

pelnomocnicy.zakres_pelnomocnictwa

Pełnomocnicy - zakres pełnomocnictwa

prawo_panstwa_wlasciwego_dla_przedsiebiorcy_zagranicznego

Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego

prokurenci.person

Prokurenci - informacje o osobie

prokurenci.rodzaj_prokury

Prokurenci - rodzaj prokury

przedmiot_dzialalnosci_statutowej_nieodplatna_dzialalnosc_statutowa

Nieodpłatna działalność statutowa

przedmiot_dzialalnosci_statutowej_odplatna_dzialalnosc_statutowa

Odpłatna działalność statutowa

przedmiot_pozostalej_dzialalnosci_przedsiebiorcy

Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy

przedmiot_przewazajacej_dzialalnosci_przedsiebiorcy

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy

przedsiebiorca_zagraniczny

Informacje o osobie przedsiębiorcy zagranicznego

regon

Nr REGON

rozwiazanie_lub_uniewaznienie_informacja

Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

rozwiazanie_lub_uniewaznienie_okolicznosci

Okoliczności rozwiązania lub unieważnienia podmiotu

siedziba

Siedziba

siedziba_i_adres_zakladu_glownego_przedsiebiorcy_zagranicznego

Siedziba i adres zakładu głównego przedsiebiorcy zagranicznego

umorzenie_nazwa_organu_prowadzacego_egzekucje

Umorzenie - nazwa organu prowadzącego egzekucję

wartosc_nominalna_warunkowego_podwyzszenia_kapitalu_zakladowego

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

www

Adres strony internetowej podmiotu

wysokosc_kapitalu_docelowego

Wysokość kapitału docelowego

wysokosc_kapitalu_zakladowego

Wysokość kapitału zakładowego

wysokosc_kapitalu_akcyjnego

Wysokość kapitału akcyjnego

wysokosc_kapitalu_zapasowego

Wysokość kapitału zapasowego

wzmianka_ze_kapital_nie_zostal_pokryty

Kapitał spółki / towarzystwa / spółdzielni: wzmianka, że kapitał nie został pokryty

zarzad_komisaryczny.czas

Zarząd komisaryczny - określenie czasu

zarzad_komisaryczny.dane_zarzadcy.organization

Zarząd komisaryczny - dane zarządcy - informacje o organizacji

zarzad_komisaryczny.dane_zarzadcy.person

Zarząd komisaryczny - dane zarządcy - informacje o osobie

zarzad_komisaryczny.reprezentacja

Zarząd komisaryczny - reprezentacja

zarzad_komisaryczny.rodzaj

Zarząd komisaryczny - rodzaj

zawieszenie_dzialalnosci_gospodarczej.data_wznowienia

Zawieszenie działalności gospodarczej - data wznowienia

zawieszenie_dzialalnosci_gospodarczej.data_zawieszenia

Zawieszenie działalności gospodarczej - data zawieszenia

zezwolenie_oznaczenie_organu_ktory_wydal_zezwolenie_numer_i_data_zezwolenia

Zezwolenie na działanie przedsiębiorstwa w Polsce: oznaczenie organu, który wydał zezwolenie - numer i data zezwolenia

Pola dostępne w rozdziale 'oddzialy'

oddzialy.adres

Oddziały - adres

oddzialy.nazwa

Oddziały - nazwa

oddzialy.siedziba

Oddziały - siedziba

Pola dostępne w rozdziale 'akcje'

emisja_akcji.liczba_akcji_w_danej_serii

Emisja akcji - liczba akcji w danej serii

emisja_akcji.nazwa_serii_akcji

Emisja akcji - nazwa serii akcji

emisja_akcji.rodzaj_uprzywilejowania_i_liczba_akcji_uprzywilejowanych

Emisja akcji - rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych

liczba_akcji_wszystkich_emisji

Liczba akcji wszystkich emisji

liczba_udzialow_wszystkich_kategorii

Liczba udziałów wszystkich kategorii

czy_akcjonariusze_wnosza_wklad_niepieniezny

Czy akcjonariusze wnoszą wkład niepieniężny?

maksymalna_liczba_akcji_warunkowej_emisji

Maksymalna liczba akcji, które mogą być przedmiotem warunkowej emisji

maksymalna_liczba_akcji_z_upowaznienia

Maksymalna liczba akcji, które mogą zostać wyemitowane z upoważnienia udzielonego zarządowi albo radzie dyrektorów

okreslenie_wartosc_akcji_objetych_za_aport

Określenie wartości akcji objętych za aport

wartosc_nominalna_akcji

Wartość nominalna akcji

wartosc_udzialow_objetych_za_aport

Wartość udziałów objętych za aport

Pola dostępne w rozdziale 'wzmianki'

dokumenty_wzmianka_o_braku_obowiazku_sporzadzenia_i_zlozenia_rocznego_sprawozdania_finansowego

Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego

dokumenty_wzmianka_o_zlozeniu_opinii_bieglego_rewidenta

Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta

dokumenty_wzmianka_o_zlozeniu_rocznego_sprawozdania_finansowego

Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego

dokumenty_wzmianka_o_zlozeniu_sprawozdania_z_dzialalnosci_podmiotu

Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu

dokumenty_wzmianka_o_zlozeniu_sprawozdania_z_platnosci_na_rzecz_administracji_publicznej

Wzmianka o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

dokumenty_wzmianka_o_zlozeniu_uchwaly_lub_postanowienia_o_zatwierdzeniu_skonsolidowanego_rocznego_sprawozdania_finansowego

Wzmianka o złożeniu ucghwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

sprawozdania_wzmianka_o_zlozeniu_skonsolidowanego_rocznego_sprawozdania_finansowego

Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

sprawozdania_wzmianka_o_zlozeniu_sprawozdania_z_dzialalnosci_spolki_dominujacej

Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej

sprawozdania_wzmianka_o_zlozeniu_opinii_bieglego_rewidenta_sprawozdania_z_badania_skonsolidowanego_rocznego_sprawozdania_finansowego

Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta - sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

sprawozdania_wzmianka_o_zlozeniu_uchwaly_lub_postanowienia_o_zatwierdzeniu_skonsolidowanego_rocznego_sprawozdania_finansowego

Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

Pola dostępne w rozdziale 'zobowiazania'

wierzytelnosci.dane_wierzycieli.organization

Wierzytelności - dane wierzycieli - informacje o organizacji

wierzytelnosci.dane_wierzycieli.person

Wierzytelności - dane wierzycieli - informacje o osobie

wierzytelnosci.kwota_lub_opis

Wierzytelności - kwota lub opis

wierzytelnosci.solidarna

Wierzytelności - czy wierzytelność jest solidarna

wierzytelnosci.tytul_wykonawczy

Wierzytelności - tytuł wykonawczy

zaleglosci.charakter

Charakter zaległości

zaleglosci.informacja_o_zakonczeniu_egzekucji

Informacja o zakończeniu egzekucji w sprawie zaległości

zaleglosci.oznaczenie_organu_wystawiajacego_tytul_wykonawczy

Oznaczenie organu wystawiającego tytuł wykonawczy w sprawie zaległości

zaleglosci.wysokosc_zaleglosci

Wysokość zaległości

Pola dostępne w rozdziale 'przeksztalcenia'

informacja_o_sporzadzeniu_lub_zmianie_umowy

Informacja o sporządzeniu lub zmianie umowy

likwidacja.dane_likwidatorow.organization

Dane likwidatorów - informacje o organizacji

likwidacja.dane_likwidatorow.person

Dane likwidatorów - informacje o osobie

likwidacja.dotyczy

Czego dotyczy likwidacja (ma zastosowanie dla przedsiębiorstw zagranicznych)

likwidacja.informacja_o_otwarciu

Informacja o otwarciu likwidacji

likwidacja.informacja_o_zakonczeniu

Informacja o zakończeniu likwidacji

likwidacja.sposob_reprezentacji_podmiotu_przez_likwidatorow

Sposób reprezentacji przez likwidatorów

oddalone_wnioski_o_ogloszenie_upadlosci.dalsze_pelnienie_funkcji

Oddalone wnioski o ogłoszenie upadłości - dalsze pełnienie funkcji

oddalone_wnioski_o_ogloszenie_upadlosci.oddalenie_wniosku

Oddalone wnioski o ogłoszenie upadłości - oddalenie wniosku

oddalone_wnioski_o_ogloszenie_upadlosci.zabezpieczenie_majatku_w_postepowaniu_restrukturyzacyjnym

Oddalone wnioski o ogłoszenie upadłości - zabezpieczenie majątku w postępowaniu restrukturyzacyjnym

oddalone_wnioski_o_ogloszenie_upadlosci.zabezpieczenie_majatku_w_postepowaniu_upadlosciowym

Oddalone wnioski o ogłoszenie upadłości - zabezpieczenie majątku w postępowaniu upadłościowym

podmioty_z_ktorych_powstala_organizacja.country

Podmioty, z których powstała organizacja - kraj

podmioty_z_ktorych_powstala_organizacja.name

Podmioty, z których powstała organizacja - nazwa

podmioty_z_ktorych_powstala_organizacja.nazwa_sadu_prowadzacego_rejestr

Podmioty, z których powstała organizacja - nazwa Sądu prowadzącego rejestr

podmioty_z_ktorych_powstala_organizacja.nip

Podmioty, z których powstała organizacja - numer NIP

podmioty_z_ktorych_powstala_organizacja.numer_w_rejestrze

Podmioty, z których powstała organizacja - numer w rejestrze

podmioty_z_ktorych_powstala_organizacja.regon

Podmioty, z których powstała organizacja - numer REGON

podmiot_tworzacy

Podmiot tworzący (np. SPZOZ, kolumnę transportu sanitarnego) - nazwa, nr KRS, nr REGON, itp.

polaczenie_podzial_przeksztalcenie.dane_podmiotow_powstalych.kraj_i_nazwa_rejestru_lub_ewidencji

Połączenie, podział, przekształcenie - podmioty powstałe - kraj i nazwa rejestru lub ewidencji

polaczenie_podzial_przeksztalcenie.dane_podmiotow_powstalych.nazwa_sadu_prowadzacego_rejestr

Połączenie, podział, przekształcenie - podmioty powstałe -nazwa Sądu prowadzącego rejestr

polaczenie_podzial_przeksztalcenie.dane_podmiotow_powstalych.numer_w_rejestrze

Połączenie, podział, przekształcenie - podmioty powstałe - numer w rejestrze

polaczenie_podzial_przeksztalcenie.dane_podmiotow_powstalych.organization

Połączenie, podział, przekształcenie - podmioty powstałe - informacje o organizacji

polaczenie_podzial_przeksztalcenie.dane_podmiotow_przejetych.kraj_i_nazwa_rejestru_lub_ewidencji

Połączenie, podział, przekształcenie - podmioty przejęte - kraj i nazwa rejestru lub ewidencji

polaczenie_podzial_przeksztalcenie.dane_podmiotow_przejetych.nazwa_sadu_prowadzacego_rejestr

Połączenie, podział, przekształcenie - podmioty przejęte - nazwa Sądu prowadzącego rejestr

polaczenie_podzial_przeksztalcenie.dane_podmiotow_przejetych.numer_w_rejestrze

Połączenie, podział, przekształcenie - podmioty przejęte - numer w rejestrze

polaczenie_podzial_przeksztalcenie.dane_podmiotow_przejetych.organization

Połączenie, podział, przekształcenie - podmioty przejęte - informacje o organizacji

polaczenie_podzial_przeksztalcenie.informacja

Połączenie, podział, przekształcenie - informacja

polaczenie_podzial_przeksztalcenie.okolicznosci

Połączenie, podział, przekształcenie - określenie okoliczności

polaczenie_podzial_przeksztalcenie.opis

Połączenie, podział, przekształcenie - opis

postepowanie_ukladowe.otwarcie_postepowania

Postępowanie układowe - otwarcie postępowania

postepowanie_ukladowe.uchylenie_ukladu

Postępowanie układowe - uchylenie układu

postepowanie_ukladowe.zakonczenie_postepowania

Postępowanie układowe - zakończenie postępowania

postepowanie_upadlosciowe.dane_osoby_powolanej.funkcja

Postępowanie upadłościowe - dane osoby powołanej - funkcja

postepowanie_upadlosciowe.dane_osoby_powolanej.organization

Postępowanie upadłościowe - dane osoby powołanej - informacje o organizacji

postepowanie_upadlosciowe.dane_osoby_powolanej.person

Postępowanie upadłościowe - dane osoby powołanej - informacje o osobie

postepowanie_upadlosciowe.dane_osoby_powolanej.okreslenie_osoby

Postępowanie upadłościowe - dane osoby powołanej - określenie osoby

postepowanie_upadlosciowe.dane_syndyka.organization

Postępowanie upadłościowe - dane syndyka - informacje o organizacji

postepowanie_upadlosciowe.dane_syndyka.person

Postępowanie upadłościowe - dane syndyka - informacje o osobie

postepowanie_upadlosciowe.ogloszenie_upadlosci

Postępowanie upadłościowe - ogłosenie upadłości

postepowanie_upadlosciowe.sposob_prowadzenia_postepowania

Postępowanie upadłościowe - sposób prowadzenia postępowania

postepowanie_upadlosciowe.uchylenie_ukladu

Postępowanie upadłościowe - uchylenie układu

postepowanie_upadlosciowe.zakonczenie_postepowania

Postępowanie upadłosciowe - zakończenie postepowania

restrukturyzacja.dane_nadzorcy.funkcja

Restrukturyzacja - dane nadzorcy - funkcja

restrukturyzacja.dane_nadzorcy.organization

Restrukturyzacja - dane nadzorcy - informacje o organizacji

restrukturyzacja.dane_nadzorcy.person

Restrukturyzacja - dane nadzorcy - informacje o osobie

restrukturyzacja.otwarcie

Restrukturyzacja - otwarcie

restrukturyzacja.uchylenie_ukladu

Restrukturyzacja - uchylenie układu

restrukturyzacja.zakonczenie

Restrukturyzacja - zakończenie