Beneficjenci rzeczywiści

Zwraca listę osób będących beneficjentami rzeczywistymi dla organizacji.

GET https://rejestr.io/api/v2/org/{id}/crbr

Lista ta nie pochodzi z KRS a z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Uwaga: dane z CRBR wymagają planu abonamentowego Rejestr.io Premium lub wyższego.

Obsługiwane parametry

id
string ^([0-9]{1,10})|(nip[0-9]{10})$

Id organizacji: albo numer KRS (np. 12345 lub 0000012345), albo NIP organizacji poprzedzony słowem "nip" (np. nip1234567890).

Odpowiedź

Poprawna odpowiedź jest listą obiektów, z następującymi kluczami:

id
integer

Id osoby w systemie Rejestr.io. W przypadku osób bez nr PESEL, nie ma tego pola.

kod_kraju_rezydencji
string

Kod ISO 3166 kraju rezydencji osoby.

kody_krajow_obywatelstwa
array

Lista kodów ISO 3166 krajów obywatelstwa osoby.

tozsamosc
object

Dane o osobie.

Obiekt o następujących kluczach:

data_urodzenia
string

Data urodzin, w formacie RRRR-MM-DD.

drugie_imiona
string

Imiona poza pierwszym.

imie
string

Pierwsze imię.

imiona_i_nazwisko
string

Wszystkie imiona i nazwisko.

nazwisko
string
plec
string

Płeć.

typ
string

Typ obiektu - albo osoba albo osoba-bez-pesel.