Nazwa pełna

POLSKI HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000863508

NIP

9512508479

REGON

387281170

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 października 2020 r.

Kapitał zakładowy

8 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka jest reprezentowana przez (i) jednego dyrektora a oraz jednego dyrektora b działających łącznie lub (ii) dwóch dyrektorów b działających łącznie.

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 9 października 2020 r.

  Wartość udziałów

  208 tys. zł

  Liczba udziałów

  41600

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  5,9 mln zł

  Liczba udziałów

  118400

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021