Nazwa pełna

FUNDACJA SERCE DLA SERC CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

KRS

0000742033

NIP

7282831683

REGON

380848684

Adres siedziby

Pomorska 251, 92-213 Łódź, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

27 lipca 2018 r.

Wielkość organizacji

NGO

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności statutowej

Koszty działalności statutowej

Zysk z działalności statutowej

Zysk z działalności gospodarczej

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Adres e-mail

FUNDACJA@SERCEDLASERC.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018