Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

1 381

Liczba organizacji

1,6 mld zł

Kapitalizacja

8,1 lat

Średni wiek organizacji

24,4 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • drukowanie książek oraz gazet i pozostałych periodyków, formularzy handlowych, kart z życzeniami i pozostałych materiałów,
  •  reprodukcję zapisanych nośników, takich jak: CD, nagrania wideo, oprogramowanie na dyskach lub taśmach, płyty itp.,
  • działalność usługową wspomagającą, taką jak: usługi introligatorskie, fotochemigraficzne i fotoskład.

Działalność usługowa wspomagająca stanowi integralną część działalności poligraficznej, natomiast wyrób (płyta drukarska, oprawiona książka, plik lub dysk informatyczny), będący efektem tej działalności, jest zawsze otrzymywany w wyniku powyższych czynności.
Różnorodne metody stosowane w poligrafii służą do przeniesienia obrazu z płyty, ekranu czy pliku informatycznego na nośnik papierowy, plastikowy, metalowy, na tkaninę lub drewno (litografia, fotochemigrafia, seriografia, fleksografia).
Pomimo, że drukowanie i działalność wydawnicza mogą być wykonywane przez tę samą jednostkę (np. gazeta), to coraz rzadziej te działalności są wykonywane w tym samym miejscu.

Dział ten nie obejmuje:

  • działalności wydawniczej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji J.