Nazwa pełna

SR ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000704916

NIP

9542784675

REGON

368795253

Adres siedziby

Lwowska 38, 40-389 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 listopada 2017 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

400 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 21 listopada 2017 r.

  Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  1000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 listopada 2017 r.

  Wartość udziałów

  350 tys. zł

  Liczba udziałów

  7000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

2,9 mln zł

2020 r.

282 tys. zł

2019 r.

3,6 mln zł

2018 r.

4,5 mln zł

2018
2019
2020
2021
4,5 mln zł 3,6 mln zł 282 tys. zł 2,9 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

10,5 mln zł

8,1 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.SRROBOTICS.PL

Adres e-mail

BIURO@SRROBOTICS.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018