Nazwa pełna

ELMIKO BIOSIGNALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000674009

NIP

5291817032

REGON

367406775

Adres siedziby

Sportowa 3, 05-822 Milanówek, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 maja 2017 r.

Kapitał zakładowy

300 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składnia oświadczeń i reprezentowania spółki upoważnieni są: a) w przypadku zarządu jednoosobowego- członek zarządu samodzielnie, b) w przypadku zarządu wieloosobowego- dwóch członków zarządu działających łącznie, lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 21 kwietnia 2021 r.

  Wartość udziałów

  172 tys. zł

  Liczba udziałów

  172

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 kwietnia 2021 r.

  Wartość udziałów

  128 tys. zł

  Liczba udziałów

  128

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
 • Od 3 marca 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 3 marca 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 3 lipca 2024 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

135,1 tys. zł

2022 r.

5,2 mln zł

2021 r.

7,4 mln zł

2020 r.

2,7 mln zł

2019 r.

207,4 tys. zł

2018 r.

3,7 mln zł

2018
2019
2020
2021
2022
2023
3,7 mln zł 207,4 tys. zł 2,7 mln zł 7,4 mln zł 5,2 mln zł 135,1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

27,4 mln zł

20,7 mln zł

2007 - 2013

1

4,1 mln zł

2 mln zł

Łącznie

7

31,5 mln zł

22,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017