Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

12 mln zł

8,9 mln zł

2007 - 2013

1

4,1 mln zł

2 mln zł

Łącznie

5

16,1 mln zł

10,9 mln zł