Nazwa pełna

MOLECURE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000657123

NIP

7282789248

REGON

101380757

Adres siedziby

Żwirki I Wigury 101, 02-089 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

4 stycznia 2017 r.

Kapitał zakładowy

168,4 tys. zł

Kapitał docelowy

31,8 tys. zł

Kapitał wpłacony

168,4 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

0 zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu spółki, uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego, do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu spółki, uprawnionych jest dwóch dowolnych członków zarządu działających łącznie lub dowolny członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Spółka notowana na GPW

Skrót:

MOC

Liczba wyemitowanych akcji:

14,1 mln

Wartość rynkowa:

282,6 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 8 marca 2017 r.

    PROKURA Z OGRANICZENIEM DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (ART. 109 Z INDEKSEM GÓRNYM 4 §1 Z INDEKSEM GÓRNYM 1 KODEKSU CYWILNEGO)

Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

32,6 mln zł

2021 r.

214,4 tys. zł

2020 r.

22,8 mln zł

2019 r.

22,4 mln zł

2018 r.

97,5 tys. zł

2017 r.

54,7 mln zł

2015 r.

42,6 mln zł

2014 r.

19,3 mln zł

2013 r.

5,9 mln zł

2012 r.

1,5 mln zł

2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2023
1,5 mln zł 5,9 mln zł 19,3 mln zł 42,6 mln zł 54,7 mln zł 97,5 tys. zł 22,4 mln zł 22,8 mln zł 214,4 tys. zł 32,6 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

89 mln zł

67,3 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.MOLECURE.COM

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017