Poprzednio

ONCOARENDI THERAPEUTICS

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

89 mln zł

67,3 mln zł