Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

444

Liczba organizacji

5,2 mld zł

Kapitalizacja

7,6 lat

Średni wiek organizacji

29,1 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • produkcję substancji farmaceutycznych podstawowych i wyrobów farmaceutycznych,
  • produkcję leków, włączając preparaty homeopatyczne.