Poprzednio

MERGO CAPITAL

Nazwa pełna

POLBIOGAZ 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000582101

NIP

5252633144

REGON

362804420

Adres siedziby

Solec 18 / U31, 00-410 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 października 2015 r.

Kapitał zakładowy

90 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest prezes zarządu działający samodzielnie, natomiast w przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest prezes zarządu działający łącznie z członkiem zarządu lub z prokurentem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

446,4 tys. zł

2022 r.

180 tys. zł

2021 r.

1,5 mln zł

2020 r.

998,4 tys. zł

2020
2021
2022
2023
998,4 tys. zł 1,5 mln zł 180 tys. zł 446,4 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.09.2019