Nazwa pełna

POLBIOGAZ 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000582101

NIP

5252633144

REGON

362804420

Adres siedziby

Solec 18 / U31, 00-410 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 października 2015 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

90 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest prezes zarządu działający samodzielnie, natomiast w przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest prezes zarządu działający łącznie z członkiem zarządu lub z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Sprawozdanie za okres 1 października 2019 r. — 30 września 2020 r.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

713,6 tys. zł

2020 r.

998,4 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.09.2019