Poprzednio

MERGO CAPITAL

Sprawozdanie za okres 1 października 2019 r. — 30 września 2020 r.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za okres 1 listopada 2017 r. — 30 września 2019 r. zobacz »
Sprawozdanie za okres 1 grudnia 2015 r. — 31 października 2017 r. zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 30.03.2021

  Od 01. 10. 2019 do 30. 09. 2020

 • 31.12.2019

  Od 01. 11. 2017 do 30. 09. 2019

 • 14.05.2018

  Od 01. 12. 2015 do 31. 10. 2017

 • 11.05.2016

  Od 14. 10. 2015 do 30. 11. 2015

 • Od 01. 11. 2017 do 30. 09. 2019

 • Od 01. 12. 2015 do 31. 10. 2017

 • Od 14. 10. 2015 do 30. 11. 2015

 • Od 01. 11. 2017 do 30. 09. 2019

 • Od 01. 12. 2015 do 31. 10. 2017

 • Od 14. 10. 2015 do 30. 11. 2015