Poprzednio

MERGO CAPITAL

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

12,8 tys. zł

2021 r.

1,5 mln zł

2020 r.

998,4 tys. zł

2020
2021
2022
998,4 tys. zł 1,5 mln zł 12,8 tys. zł