KRS

0000577041

Data rejestracji

24 września 2015 r.

Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

3,7 tys. zł

2018 r.

2,9 tys. zł

2017 r.

1,5 mln zł

2017
2018
2019
1,5 mln zł 2,9 tys. zł 3,7 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

246 tys. zł

98 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści