Nazwa pełna

ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000565236

NIP

5170204997

REGON

180206288

Adres siedziby

190G, 36-062 Zaczernie, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 lipca 2015 r.

Kapitał zakładowy

6,5 mln zł

Kapitał wpłacony

6,5 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

169,5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego - członek (prezes) zarządu samodzielnie, 2) w przypadku zarządu wieloosobowego: a) prezes zarządu samodzielnie b) dwóch członków zarządu działających łącznie, c) członek zarządu łącznie z prokurentem

Spółka notowana na GPW

Skrót:

MLS

Liczba wyemitowanych akcji:

6,5 mln

Wartość rynkowa:

543,4 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

2,5 mln zł

2020 r.

100,1 mln zł

2019 r.

16,9 mln zł

2018 r.

27,4 mln zł

2017 r.

39,5 mln zł

2016 r.

59,5 mln zł

2015 r.

441,3 tys. zł

2014 r.

4,6 mln zł

2013 r.

27,1 mln zł

2012 r.

12,8 mln zł

2011 r.

7,2 tys. zł

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
7,2 tys. zł 12,8 mln zł 27,1 mln zł 4,6 mln zł 441,3 tys. zł 59,5 mln zł 39,5 mln zł 27,4 mln zł 16,9 mln zł 100,1 mln zł 2,5 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

12

250,6 mln zł

140 mln zł

2007 - 2013

5

23,5 mln zł

13,2 mln zł

Łącznie

17

274,1 mln zł

153,2 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.MLSYSTEM.PL

Adres e-mail

BIURO@MLSYSTEM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015