Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

12

250,6 mln zł

140 mln zł

2007 - 2013

5

23,5 mln zł

13,2 mln zł

Łącznie

17

274,1 mln zł

153,2 mln zł