Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 12.07.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 13.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 28.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 27.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 24.05.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 13.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 30.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 12.07.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 27.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 28.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 27.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 24.05.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  SERIA A

  Liczba akcji w serii

  2000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  215000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  A1

  Liczba akcji w serii

  2000000

  Uprzywilejowanie

  2000000 AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A1 PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY

 • Nazwa serii

  B1

  Liczba akcji w serii

  135600

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B2

  Liczba akcji w serii

  17532

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  1281868

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  729999

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  104244

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 4 000 000,00 ZŁ