Nazwa pełna

STETHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000558650

NIP

7831726542

REGON

361535342

Adres siedziby

Winogrady 18A, 61-663 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 maja 2015 r.

Kapitał zakładowy

87,5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważnionych dwóch członków zarządu działających łącznie. W przypadku zarządu jednoosobowego, taki członek zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

1,7 mln zł

2020 r.

12,8 mln zł

2019 r.

8,4 tys. zł

2018 r.

910,6 zł

2017 r.

6,5 mln zł

2015 r.

800 tys. zł

2015
2017
2018
2019
2020
2023
800 tys. zł 6,5 mln zł 910,6 zł 8,4 tys. zł 12,8 mln zł 1,7 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

8,7 mln zł

6,1 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.STETHOME.COM

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015