Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

12,8 mln zł

2019 r.

8,4 tys. zł

2018 r.

910,6 zł

2017 r.

6,5 mln zł

2015 r.

800 tys. zł

2015
2017
2018
2019
2020
800 tys. zł 6,5 mln zł 910,6 zł 8,4 tys. zł 12,8 mln zł