Nazwa pełna

WILK 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000528157

NIP

9462650346

REGON

061743297

Adres siedziby

Bramowa 2-8, 20-111 Lublin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 października 2014 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: -w przypadku powołania zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie, -w przypadku powołania zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  45 tys. zł

  Liczba udziałów

  900

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 6 lipca 2022 r.

  PROKURA SAMOISTNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI NA ZASADACH OKREŚLONYCH W UMOWIE SPÓŁKI ORAZ KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

304,2 tys. zł

2022 r.

99,4 tys. zł

2021 r.

14,3 mln zł

2020 r.

5,2 mln zł

2019 r.

709,1 tys. zł

2018 r.

306,4 tys. zł

2017 r.

132,4 tys. zł

2016 r.

183,9 tys. zł

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
183,9 tys. zł 132,4 tys. zł 306,4 tys. zł 709,1 tys. zł 5,2 mln zł 14,3 mln zł 99,4 tys. zł 304,2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

40,7 mln zł

15,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015