Nazwa pełna

RANSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000526274

NIP

7123290453

REGON

061739918

Adres siedziby

Chopina 41 / 2, 20-023 Lublin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 października 2014 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu jednoosobowego - do reprezentowania spółki (składania oświadczeń za spółkę) upoważniony jest jednoosobowo prezes zarządu. W przypadku powołania zarządu dwu lub trzyosobowego - do reprezentowania spółki (składania oświadczeń za spółkę) upoważnionych jest dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łacznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 6 października 2014 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014