Nazwa pełna

SINUTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

KRS

0000492296

NIP

5833161959

REGON

221949724

Adres siedziby

Al. Gen. Józefa Hallera 245, 80-502 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 grudnia 2013 r.

Kapitał zakładowy

97,3 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki na zewnątrz, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest łącznie dwóch członków zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Kuratorzy
 • Od 18 marca 2022 r.

  Podstawa powołania i zakres działania

  Postanowienie sądu rejonowego gdańsk - północ w gdańsku vi wydziału gospodarczego z dnia 11. 02. 2022 r. W sprawie vi gup 499/21 został ustanowiony na podstawie art. 187 ust. 1 ustawy z dnia 8. 02. 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze, kuratora w osobie zygmunta farugi (pesel ***) do reprezentowania upadłego w postępowaniu upadłościowym.

  Data powołania

  11.02.2022

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  47,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  954

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 31 grudnia 2013 r.

  Wartość udziałów

  24,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  496

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 31 grudnia 2013 r.

  Wartość udziałów

  24,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  496

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

2019 r.

9,9 tys. zł

2018 r.

2,5 mln zł

2016 r.

885,3 zł

2014 r.

11 tys. zł

2013 r.

780,5 tys. zł

2013
2014
2016
2018
2019
2020
780,5 tys. zł 11 tys. zł 885,3 zł 2,5 mln zł 9,9 tys. zł 5 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014