Nazwa pełna

LEGALSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000465696

NIP

7811885680

REGON

302461701

Adres siedziby

Feliksa Nowowiejskiego 5, 61-731 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 czerwca 2013 r.

Kapitał zakładowy

282 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku, gdy tylko jeden członek zarządu, reprezentuje on spółkę samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 12 czerwca 2013 r.

  1880 udziałów o lącznej wartości 94.000,00 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 czerwca 2013 r.

  1880 udziałów o lącznej wartości 94.000,00 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 czerwca 2013 r.

  1880 udziałów o lącznej wartości 94.000,00 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

2013 r.

659,5 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.LEGALSPACE.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013