Nazwa pełna

APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000455480

NIP

8942967485

REGON

020927193

Adres siedziby

Duńska 9, 54-427 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

22 marca 2013 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

169,5 tys. zł

Kapitał wpłacony

169,5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki upoważnionych będzie dwóch członków zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania spółki upoważniony będzie członek zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

7,1 mln zł

2019 r.

197,7 tys. zł

2018 r.

10,7 mln zł

2017 r.

5,7 tys. zł

2016 r.

2,8 mln zł

2014 r.

2,5 mln zł

2013 r.

1,5 mln zł

2012 r.

809,4 tys. zł

2011 r.

60 tys. zł

2010 r.

2,1 mln zł

2009 r.

3,5 tys. zł

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
3,5 tys. zł 2,1 mln zł 60 tys. zł 809,4 tys. zł 1,5 mln zł 2,5 mln zł 2,8 mln zł 5,7 tys. zł 10,7 mln zł 197,7 tys. zł 7,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

7

18,3 mln zł

13,6 mln zł

2007 - 2013

6

4 mln zł

2,2 mln zł

Łącznie

13

22,4 mln zł

15,8 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012