Poprzednio

PEC SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SIEDLCACH

Nazwa pełna

PEC SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000044765

NIP

8212068432

REGON

711620583

Adres siedziby

Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 września 2001 r.

Kapitał zakładowy

2,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego czynności prawnych dokonuje prezes zarzadu - jednoosobowo

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

145 tys. zł

2022 r.

50,8 tys. zł

2021 r.

16,2 tys. zł

2020 r.

671,1 tys. zł

2019 r.

97,2 tys. zł

2018 r.

22,6 tys. zł

2017 r.

60,5 tys. zł

2016 r.

57,4 tys. zł

2015 r.

84,4 tys. zł

2014 r.

32 tys. zł

2013 r.

45,8 tys. zł

2012 r.

10,4 tys. zł

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10,4 tys. zł 45,8 tys. zł 32 tys. zł 84,4 tys. zł 57,4 tys. zł 60,5 tys. zł 22,6 tys. zł 97,2 tys. zł 671,1 tys. zł 16,2 tys. zł 50,8 tys. zł 145 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.PECSERWIS.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1247 SĄD REJONOWY W SIEDLCACH V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000