Nazwa pełna

HERTZ SYSTEMS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000004339

NIP

9291659380

REGON

971291014

Adres siedziby

Al.zjednoczenia 118 A, 65-120 Zielona Góra, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 marca 2001 r.

Kapitał zakładowy

1,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego, każdy z członków zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

51,7 tys. zł

2022 r.

236,6 tys. zł

2021 r.

3,1 mln zł

2020 r.

2,7 mln zł

2019 r.

1,6 mln zł

2018 r.

2,7 mln zł

2017 r.

11,2 mln zł

2016 r.

3,3 mln zł

2015 r.

1,3 mln zł

2014 r.

1,6 mln zł

2013 r.

4,3 mln zł

2012 r.

1,8 mln zł

2011 r.

1,7 mln zł

2010 r.

2 mln zł

2009 r.

1,4 mln zł

2008 r.

1,8 mln zł

2007 r.

991,5 tys. zł

2006 r.

857,6 tys. zł

2005 r.

851,5 tys. zł

2004 r.

588,6 tys. zł

2003 r.

1,5 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,5 mln zł 588,6 tys. zł 851,5 tys. zł 857,6 tys. zł 991,5 tys. zł 1,8 mln zł 1,4 mln zł 2 mln zł 1,7 mln zł 1,8 mln zł 4,3 mln zł 1,6 mln zł 1,3 mln zł 3,3 mln zł 11,2 mln zł 2,7 mln zł 1,6 mln zł 2,7 mln zł 3,1 mln zł 236,6 tys. zł 51,7 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

23,9 mln zł

16,4 mln zł

2007 - 2013

1

12,5 tys. zł

8,5 tys. zł

Łącznie

7

23,9 mln zł

16,4 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3587 SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001