Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

23,9 mln zł

16,4 mln zł

2007 - 2013

1

12,5 tys. zł

8,5 tys. zł

Łącznie

7

23,9 mln zł

16,4 mln zł