Nazwa pełna

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000421781

NIP

6852014881

REGON

370490581

Adres siedziby

3-Go Maja 101, 38-200 Jasło, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

25 maja 2012 r.

Kapitał zakładowy

1,5 mln zł

Kapitał wpłacony

1,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku gdy zarząd składa się z jednego członka, jest on uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. W przypadku gdy zarząd składa się z więcej niż jednego członka, spółka reprezentowana jest przez dwóch członków zarządu spółki działających łącznie lub przez członka zarządu spółki działającego łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

PWX

Liczba wyemitowanych akcji:

30,9 mln

Wartość rynkowa:

84,1 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

3,8 mln zł

2021 r.

3,4 mln zł

2020 r.

1,7 mln zł

2015 r.

1,9 mln zł

2013 r.

841,1 tys. zł

2008 r.

3 tys. zł

2007 r.

2,4 tys. zł

2006 r.

160 zł

2006
2007
2008
2013
2015
2020
2021
2022
160 zł 2,4 tys. zł 3 tys. zł 841,1 tys. zł 1,9 mln zł 1,7 mln zł 3,4 mln zł 3,8 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.POLWAX.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012